فیلامنت PETG یوسو

ترموپلاستیک PETG

برند یوسو (وای اند اس)

وزن رول فیلامنت: یک کیلوگرم

قطر فیلامنت: 1.75 میلیمتر