فیلامنت PLA اپکس

خرید فیلامنت PLA مارک APEX

برند فیلامنت: اپکس

قطر فیلامنت: 1.75 و رول یک کیلوگرمی