قیمت خرید فیلامنت pcl یوسو

700,000 تومان

فیلامنت پلی کاپرولاکتون:
دمای پایین نازل
عدم انتشار گاز مخرب
استحکام و چسبندگی خوب
قابلیت رنگ کردن خوب
قابلیت مدل سازی خوب