» پرینتر3بعدی » مجموعه نرم افزارهای پرینتر سه بعدی

3D Printer Software

دانلود رایگان مجموعه نرم افزارهای پرینتر سه بعدی

نرم افزار چاپگر سه بعدی موسوم به اسلایسر (Slicer) میباشد؛ چاپگر سه بعدی بوسیله اسلایسر، فایل سه بعدی از هر نرم افزار سه بعدی ساز مرسوم در فرمت STL را به فایل مختصاتی G-Code تبدیل و آماده پرینت میکند. | راهنمای ساخت فایل STL |

سیمپیفای

اسلایسر سیمپلیفای

راهنمای آموزشی و دانلود نرم افزار اسلایسر Simplify ورژن 4 برای سیستمهای 64 بیت ویندوزی و نسخه قدیمیتر شماره 3 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی

کیورا

اسلایسر Cura

دانلود نرم افزار اسلایسر «کیورا» برای سیستمهای 64 بیت ویندوزی؛ "نرم افزار «Cura» مشابه اسلایسر «Simplify3D» میباشد ولی بخاطر اوپن سورس بودن کاملا رایگان میباشد"

فلش پرینت

اسلایسر FlashPrint

دانلود نرم افزار «فلش پرینت» یا FlashForg ورژن 4 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی؛ "کاربردی در برش و تکه کردن فایل STL"

آموزشهای تکمیلی Cura

راهنمای تنظیمات پیشرفته + فیلم

اسلایسر Repetier

دانلود نرم افزار «فلش پرینت» یا FlashForg ورژن 4 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی؛ "کاربردی در برش و تکه کردن فایل STL"

آموزشهای تکمیلی RepetierHost

راهنمای تنظیمات پیشرفته + فیلم

دانلود رایگان مجموعه نرم افزارهای پرینتر سه بعدی

3D Printer Software

نرم افزار چاپگر سه بعدی موسوم به اسلایسر (Slicer) میباشد؛ چاپگر سه بعدی بوسیله اسلایسر، فایل سه بعدی از هر نرم افزار سه بعدی ساز مرسوم در فرمت STL را به فایل مختصاتی G-Code تبدیل و آماده پرینت میکند. | راهنمای ساخت فایل STL |

سیمپیفای

اسلایسر سیمپلیفای

راهنمای آموزشی و دانلود نرم افزار اسلایسر Simplify ورژن 4 برای سیستمهای 64 بیت ویندوزی و نسخه قدیمیتر شماره 3 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی

آموزشهای تکمیلی Simplify3D

راهنمای تنظیمات پیشرفته + فیلم

فلش پرینت

اسلایسر FlashPrint

دانلود نرم افزار «فلش پرینت» یا FlashForg ورژن 4 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی؛ "کاربردی در برش و تکه کردن فایل STL"

کیورا

اسلایسر Cura

دانلود نرم افزار اسلایسر «کیورا» برای سیستمهای 64 بیت ویندوزی؛ "نرم افزار «Cura» مشابه اسلایسر «Simplify3D» میباشد بجهت ولی اوپن سورس بودن کاملا رایگان میباشد"

آموزشهای تکمیلی Cura

راهنمای تنظیمات پیشرفته + فیلم

اسلایسر RepetierHost

دانلود نرم افزار «فلش پرینت» یا FlashForg ورژن 4 برای سیستمهای 32 و 64 بیت ویندوزی؛ "کاربردی در برش و تکه کردن فایل STL"

آموزشهای تکمیلی RepetierHost

راهنمای تنظیمات پیشرفته + فیلم

Rating: 4.7/5. From 10 votes. Show votes.
Please wait...