فیلامنت ABS یوسو

510,000 تومان

رشته ترموپلاستیک فیلامنت ABS اِی بی اِس

مارک فیلامنت: یوسو (وای اند اس)

وزن رول فیلامنت: یک کیلوگرم قطر 1.75 میلیمتر