فایل سه بعدی موتور جت هواپیما

تومان

مدل سه بعدی  آماده پرینت از موتور جت فرمت STL