فایل پروژه های اسکنر سه بعدی منبع باز

تومان

مدل3بعدی قطعات بدنه، درایورها و برنامه های مداری ساخت اسکنر3بعدی دست ساز

scAnt_3D_Insect_Scanner.zip

turntable_photo_scanner.zip

AAScan_Open_source_minimalis.zip

ATLAS_3D_Scanner.zip

Ciclop_3D_Scanner.zip

CowTech_Ciclop_3DScanner.zip

Desktop CT 3D_Scanner.zip

FabScan_Pi.zip

Available Downloads: