فایل مدل سه بعدی

فایل های STL پرینتر سه بعدی فایل (STL (StereoLithography فرمت فایل استانداردی است که برای پرینت سه بعدی مدل های خود به اجسام فیزیکی مورد نظر از آن استفاده می کنید. این فرمت فایل توسط اکثر نرم افزارهای سه بعدی و CAD می تواند ایجاد گردد. در واقع درون یک فایل STL اطلاعات لازم برای […]

فیلامنت پرینتر سه بعدی

۲ نوع فیلامنت رایج مورد نیاز برای پرینت سه بعدی   PLA (Poly Lactic Acid) ABS  (Acrylonitrile Butadiene Styrene) که هر دو از نوع ‍پلاستیک های قابل ارتجاع هستند که در برابر حرارت زیاد نرم و در برابر سرما سفت خواهند شد که این فیلامنت ها با قرقره های یک کیلویی با حدود قیمت ۲۰۰ هزار […]

انواع پرینتر های سه بعدی

Stereolithography (پرینت سه بعدی از طریق تابش نور ماوراء بنفش)   پرینتر سه بعدی Stereolithography، از فرایند افزایشی استفاده می کند اما بجای بیرون راندن پلاستیک، از روند ‍پرتو نور ماوراء بنفش برای سخت و سفت کردن یک مدل از درون یک حوضچه از مایع حساس به نور تشکیل می شوند. این باعث بوجود آمدن مدلها […]