» پرینتر3بعدی » خدمات پرینت سه بعدی

انجام پرینت سه بعدی

متریال چاپ سه بعدی شامل انواع ترموپلاستیکهای PLA، ABS، PETG و فیلامنت انعطاف پذیر یا FLEXIBLE TPU میباشد.

نکته مهم: قطعه ساخته شده با متریال ترموپلاستیک PLA و ABS در حالت پیش فرض، تحمل نور مستقیم خورشید، حرارت یا آب جوش را ندارد.

نوع فایل سه بعدی جهت دریافت قیمت و پرینت3بعدی؛ فرمت STL.میباشد. در غیر این صورت فرمت STEP. یا STP. یا obj.نیز قابل بررسی خواهد بود.

هزینه پرینت سه بعدی

  • خدمات مدلسازی سه بعدی

  • طراحی سه بعدی

  • خدمات اسکن سه بعدی اپتیک

متریال چاپ سه بعدی شامل انواع ترموپلاستیکهای PLA، ABS، PETG و فیلامنت انعطاف پذیر یا FLEXIBLE TPU میباشد.

  • خدمات مدلسازی سه بعدی

  • طراحی سه بعدی

  • خدمات اسکن سه بعدی اپتیک

متریال چاپ سه بعدی شامل انواع ترموپلاستیکهای PLA، ABS، PETG و فیلامنت انعطاف پذیر یا FLEXIBLE TPU میباشد.

نکته مهم: قطعه ساخته شده با متریال ترموپلاستیک PLA و ABS در حالت پیش فرض، تحمل نور مستقیم خورشید، حرارت یا آب جوش را ندارد.

نوع فایل سه بعدی جهت دریافت قیمت و پرینت3بعدی؛ فرمت STL.میباشد. در غیر این صورت فرمت STEP. یا STP. یا obj.نیز قابل بررسی خواهد بود.

3D Print Service

چه طوری سفارش پرینت سه بعدی بدهم؟!

  • در صورتی که هیچ فایل سه بعدی از قطعه خود ندارید، عکس از زوایای مختلف قطعه با ذکر اندازه ارسال کنید تا هزینه طراحی یا اسکن سه بعدی قبلا از پرینت، بررسی گردد.
  • در صورت داشتن مدل طراحی شده، فایل سه بعدی خود را خروجی فرمت STL. یا STP. گرفته و ارسال کنید (ترجیحا اندازه دلخواه چاپ ذکر گردد).