» پرینتر3بعدی » خدمات پرینت سه بعدی

خدمات پرینت سه بعدی

هزینه پرینت سه بعدی

3D Print Service

انجام پرینت سه بعدی

  • خدمات مدلسازی سه بعدی

  • طراحی سه بعدی 

  • خدمات اسکن سه بعدی اپتیک

متریال چاپ سه بعدی شامل انواع ترموپلاستیکهای PLA، ABS، PETG و فیلامنت انعطاف پذیر یا FLEXIBLE TPU میباشد.

نکته مهم: قطعه ساخته شده با متریال ترموپلاستیک در حالت عادی به هیچ عنوان تحمل نور مستقیم خورشید، حرارت یا آب جوش را ندارد؛ مسئولیت استفاده از قطعه پرینت شده برای چنین اهدافی و خرابی احتمالی، بر عهده مشتری گرامی میباشد.

فایل سه بعدی قابل قبول جهت پرینت3بعدی فرمت STL. میباشد. در غیر این صورت فرمت STEP. یا STP. یا obj. نیز قابل بررسی خواهد بود.

مدل سازی سه بعدی

در صورت نداشتن فایل چاپ، طراحی و مدلسازی انجام میشود.

اسکن سه بعدی اپتیک

اسکن سه بعدی دقیق از قطعات فیزیکی، قبل از پرینت3بعدی

تنوع متریال پرینت

چاپ3بعدی با ترموپلاستیکهای ABS - PLA - PETG یا انعطاف پذیر

چه طوری سفارش پرینت سه بعدی بدهم؟!

  • در صورتی که هیچ فایل سه بعدی از قطعه خود ندارید، باید عکس از تمام زوایا با ذکر اندازه ارسال شود تا هزینه طراحی یا اسکن سه بعدی قبلا از پرینت، بررسی گردد.
  • در غیر این صورت، فایل سه بعدی خود را خروجی فرمت STL. یا STP. گرفته و ارسال کنید (ترجیحا اندازه دلخواه چاپ ذکر گردد).

راهنمای ویژگیهای ترموپلاستیک در خدمات پرینت سه بعدی

Rating: 4.7/5. From 53 votes. Show votes.
Please wait...